สมาร์ทเบรน & เซ็นส์แมธ สาขาพนัสนิคม


สมาร์ทเบรน จินตคณิต หลักสูตรพัฒนาสมอง สำหรับเด็ก 5-13 ปี เซ็นส์แมธ คณิตศาสตร์อัจฉริยะ สำหรับ อนุบาล 1-มัธยม 3

Get Adobe Flash player

สมาร์ท เบรน เป็นหลักสูตรพัฒนาสมองทั้งสองฝั่ง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ตัวเลขเป็นสื่อ ใช้ลูกคิดเป็นสมาร์ทเบรน เด็กปัดลูกคิดอุปกรณ์การเรียนการสอน เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีอายุ 5 – 13 ปี

 

เราพัฒนาสมองทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาให้ทำงานประสานกัน เพิ่มศักยภาพทางสมอง เราเน้นเรื่องการใช้ภาษามือ การพัฒนาการใช้ลูกคิดเพื่อการสร้างภาพลูกคิดขึ้นในสมอง อนาคตเด็กก็จะมีความสามารถในการสร้างภาพ สร้างจินตนาการทางสมองฝั่งขวาแล้วส่งข้อมูลการวิเคราะห์มาให้สมองฝั่งซ้ายประมวล วิจัยเสร็จแล้วก็มาสรุป เกิดคำตอบ การทำงานของสมองทั้งสองฝั่งทำให้เซลล์สมองเกิด Exercise เชื่อมกัน สร้างศักยภาพทางสมอง

หลักสูตรสมาร์ท เบรน เริ่มจากการคำนวณโดยใช้นิ้วมือซึ่งสามารถกระตุ้นให้เด็กได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวของมือและการทำงานของจิตซึ่งจะทำให้เด็กมีสมาธิมากขึ้น

การเรียนเบื้องต้น จะให้เด็กฝึกทักษะการใช้กฎเกณฑ์และกระบวนการการใช้ลูกคิดในการหาคำตอบเพื่อนำไปสู่การคิดเลขในใจ โดยอาศัยการจินตภาพลูกคิดในการทำแบบฝึกหัดของเด็กจะต้องแทนตัวเลขด้วยเม็ดแต่ละเม็ดในลูกคิด ทักษะการคิดเลขในใจของเด็กจะยิ่งพัฒนาขึ้นเรื่อยๆตามลำดับและการจินตภาพลูกคิดจะใช้เวลาน้อยลงในการเรียนขั้นสูงขึ้นเด็กจะมีทักษะในการคิดเลขได้รวดเร็วอย่างน่าอัศจรรย์

ความสามารถทางสติปัญญาของเด็ก จะต้องได้รับการพัฒนาก่อนอายุ 12 ปี (วิจัย โดย PROF. HJ. EYSENOK UNIVERSITY OF LONDON) การวิจัยแสดงให้เห็นว่าการเจริญเติบโตทางสติปัญญาในวัยเด็กมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก่อนอายุ 12 ปี ระดับการพัฒนาทาง สติปัญญาของเด็กที่มีอายุระหว่างนี้มีอิทธิพลย่างมากต่ออนาคตของเด็ก เด็กที่ได้รับการเรียนรู้ทางสติปัญญาในอายุระหว่างนี้ จะยังคงรักษาความเฉลียวฉลาดไว้ตราบจนอายุ 70 ปี หากเด็กคนใดที่ขาดการเรียนรู้ที่จะพัฒนาทางสติปัญญาแล้ว ความสามารถทางพลังสมองของเขาจะลดลงเป็นอย่างมาก เมื่อเริ่มเข้าสู่อายุ 20 ปี

วัตถุประสงค์ในการศึกษาหลักสูตรสมาร์ทเบรน

 • เพื่อการฝึกฝนและอบรมลักษณะการพิจารณาเหตุผลอย่างระมัดระวัง บนพื้นฐานแห่งการสังเกต
 • เพื่อฝึกฝนและอบรมให้เด็กมีความจำที่ดี และเรียกข้อมูลด้วยประสิทธิภาพสูงสุดและใช้เวลาน้อยที่สุด
 • เพื่อฝึกฝนและอบรมการใช้ทักษะต่างๆ ด้วยประสิทธิภาพสูงสุดและใช้เวลาน้อยที่สุด
 • เพื่อฝึกฝนและอบรมให้เด็กเล็งเห็นถึงความสำคัญของเหตุผลที่ถูกต้อง โดยใช้ความคิดเขาเอง
 • เพื่อขยายขอบเขตความสามารถของเด็ก และยกระดับทางจิตใจให้แก่เด็ก
 • เพื่อการเรียนรู้และรับรู้อย่างรวดเร็ว

รูปแบบการฝึกฝน สมาร์ท เบรน จินตคณิต

ฝึกการคำนวณจากโจทย์ที่มองเห็น – แบบฝึกหัด (VIEWING)
- คือ การใช้ตัวเลขที่เห็นมาสร้างเป็นภาพจำนวนลูกคิด เพื่อการคำนวณตัวเลขนั้นๆ

ฝึกการคำนวณตามคำบอก (DICTATION)
- เราเรียกวิธีนี้ว่า การคำนวณตัวเลขโดยการฟัง คือมีผู้บอกตัวเลขที่ต้องการจะให้คำนวณแล้วให้ผู้คำนวณคำนวณตามคำบอกนั้นๆ

ฝึกการคำนวณตามคำบอก–สร้างโจทย์และคำนวณด้วยตัวเอง (SILENTDICTATION)
- คือผู้คำนวณจะเป็นผู้บอกตัวเลขด้วยตัวเองโดยไม่มีการเตรียมตัวเลขมาก่อน และแสดงการคำนวณโดยการจินตภาพลูกคิดตามที่ตัวเองนึกขึ้นมา

  • บางคนคิดว่า ผู้ที่ฉลาดและเก่งเท่านั้นที่สามารถเรียนหลักสูตรนี้ได้แต่ในความเป็นจริง ใครก็ตามที่เรียนรู้วิธีการใช้ลูกคิดจะสามารถเข้าใจหลักสูตรนี้ได้ดังนั้นผู้ที่ฝึกทักษะอย่างขยันหมั่นเพียรสม่ำเสมอก็จะมีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรนี้ได้ไม่ยากในการเรียนรู้ให้เชี่ยวชาญใช้เวลาไม่นาน
  • ในการเรียนหลักสูตร สมาร์ท เบรน เช่นเดียวกับการฝึกทักษะอื่นๆ คือ ต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ อย่างแตกฉาน ซึ่งต้องผ่านการเรียนรู้อย่างมีระบบ อาศัยความอดทนในการฝึกฝน ผ่านการทดสอบในแต่ละขั้น
  • ขณะนี้หลักสูตร สมาร์ท เบรน ได้รับการรับรองและยอมรับจากสถาบันการศึกษานานาประเทศ เช่น อเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี สิงค์โปรไต้หวัน นิวซีแลนด์ บราซิล มาเลเซีย อินโดนีเซียฟิลิปปินส์ ฯลฯ
Copyright © 2022 School's Fun  Rights Reserved.