สมาร์ทเบรน & เซ็นส์แมธ สาขาพนัสนิคม


สมาร์ทเบรน จินตคณิต หลักสูตรพัฒนาสมอง สำหรับเด็ก 5-13 ปี เซ็นส์แมธ คณิตศาสตร์อัจฉริยะ สำหรับ อนุบาล 1-มัธยม 3

Get Adobe Flash player

ปิดเทอมนี้ มาเพิ่มพลังสมอง พลังความจำ พลังความคิด กับ 2 หลักสูตร กันนะคะ

1.หลักสูตร สมาร์ทเบรน จินตคณิต สำหรับเด็กอายุ 4-13 ปี หลักสูตรพัฒนาสมอง 

  • เพื่อให้มีความรู้ความชำนาญและทักษะการคิดเลข
  • เพื่อให้สมองได้รับการพัฒนาดีขึ้น สามารถเรียนรู้ทุกวิชาได้เร็วขึ้น
  • เพื่อเพิ่มสมาธิในการเรียน
  • เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเอง

2.หลักสูตรเซ็นส์แมธ คณิตศาสตร์ อัจฉริยะ สำหรับชั้น อนุบาล ประถม และมัธยมปีที่ 1-4

  • เน้นสอนเป็นรายบุคคล
  • สอนเทคนิคการคิด
  • เสริมทักษะการคำนวณ
  • เสริมเชาว์ปัญญา
  • เสริมโจทย์ปัญหา

โปรโมชั่น รับหน้าร้อนได้ส่วนลดพิเศษ  

Copyright © 2023 School's Fun  Rights Reserved.