สมาร์ทเบรน & เซ็นส์แมธ สาขาพนัสนิคม


สมาร์ทเบรน จินตคณิต หลักสูตรพัฒนาสมอง สำหรับเด็ก 5-13 ปี เซ็นส์แมธ คณิตศาสตร์อัจฉริยะ สำหรับ อนุบาล 1-มัธยม 3

Get Adobe Flash player

ในโลกของเทคโนโลยีปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์ดูเหมือนว่าจะเข้ามามีบทบาทใน ชีวิตของมนุษย์ในด้านคำนวณเกือบทั้งหมด แต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีสิ่งเร้นลับที่ไม่สามารถคำนวณ หรืออธิบายได้ นั่นคือกลไกการทำงานของระบบสมองของมนุษย์ ที่ไร้ขีดจำกัดนั่นเอง การคิดเลขในใจหรือการจินตภาพในการคำนวณ เป็นระบบการศึกษาที่สามารถกระตุ้นให้เด็กได้รับการพัฒนาทางด้านสมอง ดีขึ้น สูงขึ้น ซึ่ง สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ นักการศึกษาและบรรดาผู้ปกครองได้ให้ความสำคัญต่อหลักสูตร การใช้จินตภาพในการคำนวณมากขึ้นมีนักเรียนจำนวนมากสมัครเข้าเรียนใน หลักสูตรนี้โดยเรียนรู้ถึงการใช้ลูกคิดญี่ปุ่นที่พัฒนามาจากลูกคิดจีนโบราณ

จุดมุ่งหมายของ สมาร์ท เบรน คือ การนำเสนอแนวทางในการศึกษาที่น่าสนใจ และมีชีวิตชีวาเพื่อ การพัฒนาสมาธิ ความคิด ความจำ การอ่านและการเขียน ซึ่งช่วยให้เด็กมีความเชื่อมั่นในการที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตได้ด้วยตนเอง

ที่สมาร์ท เบรน การฝึกทักษะของเด็ก จะช่วยให้เด็กมีความฉลาดรอบรู้มากขึ้น คำแนะนำที่เป็นขั้นเป็นตอน จะช่วยกระตุ้นให้เด็กได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง และช่วยให้เด็กมีความสามารถพิเศษในการใช้สมอง

 

สมาร์ทเบรน ก่อตั้งขึ้นเพื่อสอนทักษะขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการคำนวณ ด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดทุกวันนี้ สมาร์ท เบรนทุกสาขาทั่วประเทศใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งหมด โดยผสมผสานเทคนิคทางตะวันออกกับทางตะวันตก เรามีหลักสูตรการเรียนการสอนแบบเต็มระบบ และมีประสิทธิภาพ เราต้องการให้เด็กรู้สึกมีความสุข ในการฝึกทักษะเพื่อการพัฒนาการทางด้านการศึกษาของแต่ละคน ในการฝึกการฟัง การอ่าน การเขียน การนับ การมีส่วนร่วม ความชอบ การสังเกต การมีเหตุผล ความจำ กระบวนการคิดและทักษะอื่นๆ อีกมากมาย

ความเป็นมาของ สมาร์ท เบรน

คำกล่าวของ คุณสวาสดิ์ มิตรอารี ผู้ก่อตั้งและประธานสถาบัน สมาร์ท เบรน

อ.สวาสดิ์ มิตรอารี ประธานกรรมการบริษัท สมาร์ท เบรน จำกัด" จากการเดินทางทำการค้ากับต่างประเทศบ่อยๆได้คบค้าสมาคมกับเพื่อนๆและเป็น คนที่ชอบเสวนากับบุคคลหลายเชื้อชาติภาษา เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ชาติอาหรับ อินโดนีเซีย ฯลฯ และจากกลุ่มผู้คนเหล่านี้ วันหนึ่งได้มีโอกาสไปดูการจัดงานการแข่งขันคณิตคิดเร็ว ซึ่งเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจมากกับความเร็วในการคิดเลข จึงเกิดแรงจูงใจ ว่าเราน่าจะให้ลูกเราเรียนวิชานี้บ้าง เมื่อกลับมายังประเทศไทย จึงเริ่มให้บุตรหลาน ทดลองเรียน รู้ว่าได้ผลดี ประจวบ เหมาะกับการเกิดแนวความคิดที่จะนำหลักสูตร จินตคณิตเข้ามาเผยแพร่ในเมืองไทยบ้างจึงได้จัดตั้งทีมงานขึ้นมาเพื่อศึกษา งานและเรียนรู้กระบวนการทำงานในด้านธุรกิจการศึกษานี้

ข้าพเจ้าตัดสินใจนำหลักสูตรเลข คณิตคิดในใจหรือจินตคณิต เข้ามาเปิดดำเนินการสอนในประเทศไทย เมื่อต้นปีพ.ศ.2539 ด้วยความปรารถนาที่จะพัฒนากำลังทาง สมองของเด็กๆเพื่อความสามารถในการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของพวกเขาโดยรวม ในเวลานี้ข้าพเจ้าได้แลเห็นหลักสูตรจินตคณิตของสมาร์ทเบรนได้เจริญเติบโต อย่าง รวดเร็วในประเทศไทย และข้าพเจ้าสามารถกล่าวได้ว่า ความปรารถนาของข้าพเจ้า ในปีพ.ศ.2539 ได้ปรากฏขึ้นเป็นจริงแล้ว

การจัดตั้งบริษัท สมาร์ท เบรน จำกัด เริ่มเป็นรูปเป็นร่างของธุรกิจการศึกษาในระบบฟรานไชส์ จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ เรายังคงยืนหยัดอยู่ด้วยสาขากว่า 100 สาขาทั่วประเทศ และอีก 10 กว่าประเทศทั่วโลก อันได้แก่ สหรัฐอเมริกา คูเวต อินเดีย สิงคโปร์ โอมาน สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ กาตาร์ บาห์เรน อังกฤษ สกอตแลนด์ ฯลฯ

หลักสูตรของสมาร์ท เบรนได้พิสูจน์ให้เห็นความจริงด้วยตัวของมันเอง ในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่า สามารถสร้างสมาธิ ต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ เราไม่จำเป็นต้องกล่าวขานถึงความเร็วและความ แม่นยำในการคำนวณของเด็กๆ แต่ทว่าท่านสามารถเห็นความสำเร็จนี้ได้เกิดขึ้นในศูนย์ฝึกอบรมของสมาร์ท เบรน ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

ข้าพเจ้ามีความภูมิใจที่ได้กล่าวว่า การศึกษาที่มีประโยชน์เช่นนี้ พร้อมที่จะแพร่ขยายออกไปสู่นานาประเทศ เพื่อช่วย
พัฒนาเยาวชนของโลกสืบต่อไป ท่านอาจจะพบหนึ่งในศูนย์ฝึกอบรมของสมาร์ท เบรนใกล้บ้านท่าน ข้าพเจ้าในนาม
ของประธานสถาบันฯ ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความสนใจสถาบันสมาร์ท เบรน "

ท่านสามารถเชื่อมั่นในหลักสูตร สมาร์ท เบรน จินตคณิต ได้

สาขาต่างประเทศ

 

ด้วยประสบการณ์ 15 ปี กับสาขาทั้งในประทศไทยและต่างประเทศ พร้อม 5 รางวัลมาตรฐานในประเทศ การันตีถึงคุณภาพ ประสบการณ์ และมาตรฐาน ทำให้ สมาร์ท เบรน ได้รับความศรัทธาจากประชาชนมากล้นจริงๆ

  1. หลักสูตร พัฒนาเข้าสู่ช่วงที่ 3 ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา หลักสูตรดีขึ้น, เร็วขึ้น, ง่ายขึ้น, แม่นยำขึ้น เด็กอายุ 4-5 ขวบ สามารถเรียนได้เลย
  2. ลูกคิด ใช้ลูกคิดที่มีคุณภาพ นำเข้าจากต่างประเทศ เพราะผลิตไม่ได้ในประเทศไทย เม็ดลูกคิดจะหยุดนิ่งทันที เมื่อเซ็ต 0 (ศูนย์) และก้านจะแข็งแรง ไม่งอ ซึ่งทำให้เด็กดีดลูกคิดได้เร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  3. กระดาษ ใช้กระดาษที่ไม่ทำลายระบบสายตา เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  4. ตำราเรียนเมื่อเรียนแล้ว ทำให้เด็กมีระบบการคิดเป็นขั้นตอน ในแต่ละ Paragraph (พารากราฟ) โดยเริ่มจากง่ายไปหายาก พอขึ้นพารากราฟใหม่ ก็เริ่มจากง่ายไปหายาก ตัวเลขถูก Design ขึ้น ให้เริ่มจากง่ายไปหายาก ทำให้เด็กนักเรียน เรียนได้ มีความรู้สึกว่าง่ายไม่กลัวตัวเลขอีกต่อไป เกิดสมาธิดีขึ้น เกิดความมั่นใจมากขึ้น เรียนสนุก ทำให้เด็กนักเรียนเข้าใจและรักการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรทุกระดับจะมีมาตรฐานสูงมากๆ ทำให้ต่างประเทศอย่างสิงคโปร์, อังกฤษ, อินเดีย, อเมริกา และซาอุดิอาราเบีย ต้องมาเรียนและซื้อหลักสูตรของไทย เพื่อนำไปสอนในแต่ละประเทศ หากไม่มีคุณภาพ เป็นไปไม่ได้เลยที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเหล่านี้ มาใช้หลักสูตรสมาร์ท เบรน ของประเทศไทย
  5. Certificate มีการวัดผลและมีประกาศนียบัตรรับรองให้กับนักเรียนในทุกๆระดับ สามารถนำไปเรียนต่อได้ทุกสาขาในประเทศไทยและต่างประเทศด้วย Certificate คือ เกียรติยศของนักเรียนที่มีคุณค่ามากๆ
  6. กิจกรรมแข่งขันทางบริษัทฯจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันตลอดปีเพื่อวัดคุณภาพของหลักสูตรและยังสร้างความสัมพันธ์ในหมู่ชาวสมาร์ท เบรน ทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและผู้ประกอบการ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
การแข่งขันสมาร์เบรน จินตคณิต กิจกรรมชิงแชมป์ระดับภาค ทุกๆภาค
  • จัดชิงแชมป์ของแต่ละภาค 4 ครั้งต่อปี
ชิงแชมป์ระดับประเทศและนานาชาติ
  • เดือนกรกฎาคม ของทุกๆ ปี จะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ มีนักเรียนจากทุกภาคทั่วประเทศและจากต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรม มีการ “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” ทุกปี
Copyright © 2023 School's Fun  Rights Reserved.