สมาร์ทเบรน & เซ็นส์แมธ สาขาพนัสนิคม


สมาร์ทเบรน จินตคณิต หลักสูตรพัฒนาสมอง สำหรับเด็ก 5-13 ปี เซ็นส์แมธ คณิตศาสตร์อัจฉริยะ สำหรับ อนุบาล 1-มัธยม 3

Get Adobe Flash player

เป็นหลักสูตรเสริม ของสถาบัน Sense Math สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ถึงประถม 6 มีวิธีสอนตามทฤษฎีแห่งการฝึกฝน (Drill Theory)

ซึ่งทฤษฎีนี้เชื่อว่าเด็กจะเรียนรู้ได้โดยการฝึกทำสิ่งนั้นซ้ำ ๆ หลาย ๆ ครั้ง จนกระทั่งเด็กมีความชำนาญ

โดยฝึกบวก ลบ และคูณ เลขหนึ่งหลัก ถึงสองหลัก ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว โดยไม่ใช้การทดหรือนับนิ้ว เมื่อทำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ จะเห็นซึ่งพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

โดยแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. การนับ
2. นับเพิ่ม 5 ช่อง
3. นับเพิ่ม 9 ช่อง
4. การบวก การลบ และการคูณ 1 หลัก 10 ช่อง
5. การบวก การลบ และการคูณ 1 หลัก 25 ช่อง
6. การบวก การลบ และการคูณ 1 หลัก 50 ช่อง
7. การบวก การลบ และการคูณ 1 หลัก 80 ช่อง
8. การบวก การลบ และการคูณ 1 หลัก 100 ช่อง
9. การบวก และการลบ 2 หลัก 25 ช่อง
10. การบวก และการลบ 2 หลัก 50 ช่อง

 

Copyright © 2023 School's Fun  Rights Reserved.